Vážně míněné usnesení nebo mlácení prázdné slámy ?

Nedávný Kongres ODS ve Františkových lázních potvrdil usnesení X. Kongresu ODS z roku 1999, ve kterém odsoudil koalice ODS s komunisty na radnicích a navíc byli vyzváni členové ODS k tomu, aby připomínali komunistickou minulost.

Zdálo by se tedy, že ODS je zásadově protikomunistická. Tento dojem navíc umocňovaly i různá prohlášení představitelů ODS. Slova to byla jednoznačná, písemné usnesení Kongresu taktéž, praxe ovšem byla a je jiná.

Vedení ODS se několik let nebylo ochotno zabývat např. koalicí ODS s komunisty v Novém Jičíně, která byla v přímém rozporu s usnesením libereckého Kongresu ODS. Nejednalo se o nějakou tichou koalici, protože její aktéři si ji i veřejně pochvalovali ve sdělovacích prostředcích (týdeník Region 18.1.2000). Všechny interní apely vůči oblastním i republikovým představitelům ODS byly ponechány bez odpovědi či odmítnuty.

Usnesení libereckého Kongresu ODS obsahovalo i pasáž, kde byli členové ODS vyzvání k poukazování na hanebnou komunistickou minulost.

usnesení X. Kongresu ODS v Liberci

Jak s tím koresponduje existence komunistického pomníku s milicionářem ve frekventovaném centru Nového Jičína po několika volebních období, kdy ODS vždy měla na radnici svého zástupce a v městské radě většinu je zřejmé. Nelze se ovšem divit, neboť pomník lídru kandidátky ODS a nynějšímu starostovi “nevadí”. Nelze se taky ovšem divit tomu, že komunistům “nevadí” některé majetkoprávní převody realizované novojičínskou radnicí.

(Vl)