Mítink ODS před parlamentními volbami na náměstí v N.Jičíně (M.Urban a V.Šimík držící transparent).

Mítink ODS v Novém Jičíně

Nepříliš povzbudivě se vydařil v Novém Jičíně letošní předvolební mítink ODS. Nejen to, že zájem občanů o kandidáty do poslanecké sněmovny byl podstatně menší než v létech předchozích, ale nebývá až tak zvykem uvítat svého stranického představitele nepříliš lichotivým transparentem, kdy mu připomenete kolizi jeho vlastních slov se skutečností.

Více než dva roky trvající bezvýsledné upozorňování republikových představitelů ODS, že ODS v Novém Jičíně je v městské radě v koalici s komunisty, aniž by to bylo volebními výsledky v roce 1998 vynuceno a že s tím vedení zdejší ODS přes výzvy nehodlá nic dělat, mělo z jejich strany jeden a tentýž výsledek - nic.

Pro p.Libuši Benešovou je tato radniční koalice jen takovou malou koalicí, pro předsedu Klause si to přes písemné a osobní upozornění vzal jen pro sebe na vědomí, krajský předseda Martin Říman odmítl s věcí cokoliv dělat v zájmu nepoškození pověsti ODS před volbami, aby z jednání bez pozdravu nakvašeně odešel. Nicméně za dva dny se v televizi p.Říman oháněl slovy prvního prezidenta Masaryka ve smyslu toho, že se nemá nikdo bát hovořit pravdu i když to nevyhovuje většině.

To, že situace v Novém Jičíně je v rozporu s usnesením nejvyššího stranického orgánu ODS, který odsoudil již v prosinci 1999 vědomou spolupráci členů ODS na komunálních úrovních nikomu, ani výše uvedeným a ani třiceti delegátům loňského Kongresu ODS z řad stranických špiček přes osobní a písemné upozornění nevadilo. Mezitím se po senátních volbách v roce 2000 vyslovil p.předseda Klaus, že “nikdy a nikde nebude ODS spolupracovat s komunisty”.

A protože dlouhodobě se celá stranická špička ODS tvářila jako by nic, jako občané v pohádce o císařových nových šatech, kde viděli to, co vidět chtěli a nikoliv to, co bylo skutečností, tak nezbylo než jim veřejně připomenout rozpor mezi slovy a činy a to jak formou transparentu s textem “ODS s KSČM nikdy nikde v koalici, jen v N.Jičíně na radnici”, tak veřejně položeným dotazem ve stejné věci přítomným M.Urbanem.
Aby mohl přistoupit k tribuně k mikrofonu, pro tu chvíli jej vystřídal u transparentu jeden z členů ODS. Když moderátor mítinku M.Říman dával prostor pro dotazy přítomných, zcela úmyslně však přehlížel jeho hlásící se ruku přímo před ním. A když se už nikdo jiný nehlásil a přítomní upozorňovali Římana, že se stále přímo před ním někdo hlásí, vyzval jej nakonec k dotazu a předal mikrofon. "Požádal bych pana Klause o odpověď, zda stále ještě platí jeho slova, že ODS nebude nikdy a nikde spolupracovat s komunisty" zazněl dotaz z reproduktorů. V tu chvíli to davem zašumnělo a ozvala se nevlídná slova : "Tak a je to v p...." .
Rozpaky, které na tribuně převládly se sice po Klausově výzvě, že si všiml toho transparentu, a že na tuto otázku musí odpovědět někdo z místních, pokusil zodpovědět oblastní předseda ODS p.Hrnčíř, nicméně z neznalosti nebo v zájmu ODS z bryndy vytáhnout neodpověděl pravdivě. Koalici se pokusil zbagatelizovat politickou nutností, což je vzhledem k počtu mandátů pravostředových stran v komunálních volbách v roce 1998 v Novém Jičíně nesmysl a uvedená koalice ODS a KSČM je ze strany jejich aktérů nikoliv politický pragmatizmus, ale politická bezcharakternost, motivována touhou zajistit si a udržet posty na radnici.

A tak jedinou pravdou kolem ODS za poslední dobu byl volební výsledek, kdy ODS skončila za ČSSD a v některých okresech i za komunisty. Doufejme, že to pomůže k tomu, aby se věci i uvnitř ODS začaly nazývat pravými jmény, koalice s komunisty například kolaborací a vše to, co se veřejnosti řekne, tak se také v praxi začne plnit, byť by to mohlo bolet.

Zatím to ovšem tak nevypadá, neboť v Novém Jičíně se ti, co před čtyřmi roky tichou koalici s komunisty uzavřeli, usadili na předních místech komunální kandidátky. Jinak ovšem volají po vyvození zodpovědnosti za prohrané volby. Samozřejmě nikoliv u sebe, ale u jiných. A tak je docela možné, že jim to občané spočítají v podzimních volbách ještě hůře, protože donekonečna nebudou volit takové, kteří mobilizují proti levici a potom s ní v zájmu uchování svých postů na radnici uzavřou komplot. Ti, co nedokáží držet slovo v jedné věci neskýtají totiž záruku toho, že dodrží své slovo i ve věcech jiných, že budou plnit to, co občanům před volbami slíbí.

(Vl)