Zastupitel a ředitel byťáku V.Hývnar v jedné osobě

Hývnarovo obrácení

Donedávna měla novojičínská odeésácko-lidovecko-komunistická radniční koalice jakous, takous opozici v sociálních demokratech, přesněji v jejich předsedovi Vojtěchu Hývnarovi. Ten v minulosti několikráte kriticky poukázal na radniční nekalosti, avšak nyní je s tím konec.

Od svého jmenování městskou radou ředitelem Městského bytového podniku p.Hývnar ve své kritičnosti nejen polevil, ale očividně přešel na stranu radniční koalice. Tento svůj obrat o stoosmdesát stupňů předvedl již na předchozím zastupitelstvu, na tomto nyní již přešel do polohy více než servilní.

Aniž by byl znalý věci, vystoupil ve snaze zavděčit se radnici k záležitosti ulice Novosady, kde mají občané po odstranění dopravní značky omezující stání vozidel před jejich nízkými domy oprávněné výhrady k činnosti radnice, která má v jím zhoršených životních podmínkách většinový podíl.

Občana, který vystoupil za ostatní obyvatelé ulice osočil p.Hývnar ze lži, kdy dle něj nikoliv většina občanů ulice má zájem na omezení stání před domy a uvedl jména těch, kterým dle něj auta před okny nevadí.

Jenže Hývnarova servilní horlivost mu zřejmě ubrala na paměti, neboť zapomněl, že právě jim zmínění neprotestující dva občané byli zástupcem obyvatel Novosad na minulém jednání zastupitelstva jmenování i s důvody, které je k jejich názoru vedou.

Navíc osočujíce jiného ze lži se sám dopustil lži, neboť mezi neprotestujícími občany uvedl jméno občana, který přes své zdravotní potíže seděl na minulém jednání zastupitelstva města více než pět hodin se svou manželkou za p.Hývnarem čekajíce, až na předmětný bod programu přijde řada, neboť s parkujícími vozidly těsně před jeho domem má letité neblahé zkušenosti.

Neúspěšný kandidát na senátora - radní M.Šturm

Po upozornění, že jméno zmíněného občana v rozporu se skutečnosti přidal na opačnou stranu sporu se samozřejmě p.Hývnar neomluvil. Starosta Wessely (KDU-ČSL) chtěl trapnost věci napravit tím, že chtěl diskusi ukončit, aniž by padly pravdivé informace a celou záležitost dovedl do arogantní a povýšené dokonalosti radní Milan Šturm (ODS). Aniž by bral v ohled petici občanů, kterým těsně u oken jejich nízkých domků stojí po odstranění značky zákazu stání nejen osobní auta, ale i dodávkové vozidla a autobusy, pohrdlivě zesměšnil občany a uvedl, že když občané chtějí vrátit zpět dopravní značku, tak nějakou najdeme a dáme jim ji. (Zastupitel, který chtěl utvořit z Novosad zónu klidu a který by se chtěl stát starostou). K tomu je každý komentář zbytečný.

(Vl)