MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do určité míry veřejná a musí počítat s určitým zprůhledněním.
Kdo nemá co skrývat, nemá ani co zamlčovat a není mu to tedy proti vůli.

členové rady :

1. Ivan TÝLE

2. Vladimír BÁRTA

3. Miloš LOSMANN

4. Milan ŠTURM

5. Miroslav ŠRÁMEK

6. Petr OREL

7. Libor DOBEŠ

8. Petr JAROŇ

9. Ivo MÍLEK

tajemník úřadu :

Tomáš VINDIŠ

Ing. Miroslav ŠRÁMEK (nez. za ODS)
základní data:
M.Šrámek

narozen :
adresa : Slovanská 12
povolání : důchodce

Není členem žádné politické strany. Dříve KSČ.

městské zastupitelstvo :
V letech 1990 - 1994 místostrosta.
V letech 1994 - 1998 tajemníkem městkého úřadu.
V roce 1998 - 2002 znovu tajemníkem MÚ.
V roce 2002 - 2005 tajemníkem MÚ, odešel do důchodu.
V roce 2006 - 2010 zvolen radním.

podnikatelská a jiná činnost :


kauzy :
Prodej vily jako tajemníkovi městského úřadu za podhonocenou cenu na Slovanské č.12, viz obsáhlá kauza.

poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606/440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2002