Trestní oznámení na starostu města N.Jičína I.Týle

Na 28. jednání zastupitelstva města dne 16.9.2010 byl P.Kramolišem (SNK) navržen doplňující bod programu na úsporná opatření rozpočtu města. V odůvodnění pak m.j. bylo předkladatelem sděleno, že město vyplácí za právní služby advokátovi JUDr. O.Michnovi za 60 hodin měsíčně, paušální částku 48.000 Kč (s DPH), přičemž městský úřad má své právní oddělení a svého placeného právníka. V přepočtu na 8 hodin pracovní doby by měsíční mzda odpovídala částce cca 117.000 Kč.
Co je však v této záležitosti mnohem závažnější, že se tak mělo stát v rozporu se zákonem. Starosta města I.Týle totiž uzavřel smlouvu s O.Michnou bez schválení městské rady či zastupitelstva města. A tak se údajně měl dopustit trestného činu, kdy O.Michnovi bylo vyplaceno cca 3.5 mil. Kč. Z podezření na trestnou činnost tohoto nezákonného počínání bylo na starostu města podáno trestní oznámení (neanonymní). Starosta města I.Týle tuto informaci potvrdil.
(Informace o této kauze jsou rovněž uvedeny na stránkách SNK).

Že není tak závažné obvinění neopodstatněné, dokazuje dokument, kdy ved.odboru majetkoprávního K.Žák potvrzuje, že Mandátní smlouva nebyla v městské radě schválena.
Zde
je žádost o poskytnutí informace :

Zde je pak odpověď ved.odboru K.Žáka potvrzující, že nebyla Mandátní smlouva schválena městskou radou (jak ukládá zákon o obcích) :

Vyplacené prostředky města O.Michnovi za období 2000 - 2010 :


Další úhrady města advokátovi O.Michnovi :


Celou záležitost nyní prošetřuje Policie ČR, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality – expozitura Ostrava.

Zde je videozáznam k této záležitosti, pořízený jedním z přítomných občanů, neboť zcela vyjímečně nebyl z tohoto jednání ZM videozáznam pořizován. Více zde.