Prodej školy Bohuslava MartinůDle webových stránek města N.Jičína se právě v těchto dnech šíří městem kauza prodeje Základní školy Bohuslava Martinů :


V podrobnostech pak město nabízí svou pravdu. Jaká je skutečnost můžeme odvodit také ze stránek Nezávislých, kde jsou uvedeny zajímavé podrobnosti a konkrétnosti :

Prodej budovy ZŠ Bohuslava Martinů - krádež za bílého dne?

Vedení města v čele se starostou (který je v tomto nejaktivnější) se opakovaně snaží prodat budovy bývalé ZŠ B. Martinů spolu s cca 18.000 m2 pozemků. Kupujícím má být obchodní společnost EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o, kupní cena za tyto všechny nemovitosti včetně pozemků má být 500.000 Kč. Majetkoprávní odbor města ve snaze, aby prodej prošel hladce, předložil do zastupitelstva města také dva odhady na nemovitosti, oba značně podhodnocené, tzv. „cinknuté“ (na částku 25.469.850,-Kč a 8.750.000,-Kč), přitom do nich není ani zařazen největší pozemek o výměře 8067 m2. Majetkoprávní odbor se také snažil zastupitelům zatajit a zamlžit, že spolu s budovami má být prodáno také 18.000 m2 pozemků.

Prodej školy vedení města odůvodňuje špatným technickým stavem - nutností rekonstrukce a také tím, že by společnost Educa mohla dostat na opravu dotaci cca 32 mil. Kč, ovšem podmínkou je, že musí být vlastníkem. Původně však projektovou dokumentaci na přestavbu školy zadalo u projekční kanceláře Q Studio Nový Jičín spol. s r.o. samo město Nový Jičín v roce 2008 a zaplatilo za ní 205.037,-Kč, neboť město mělo být původně investorem a žadatelem o dotaci. Nyní má být investorem EDUCA, projekt má vypracovaný ze stejné projekční kanceláře a kvůli tomu se jí má prodat celá škola. Město tedy zadalo a platilo projekt na rekonstrukci, ovšem následně jej postoupilo firmě Educa, která má být žadatelem o dotaci, ač žadatelem mělo být původně město. Je zcela nepochopitelné, že město školu může samo zrekonstruovat z dotace EU, přitom se toho dobrovolně vzdává a chce naopak pomoci k získání dotace soukromé firmě, které kvůli tomu chce prodat 8 pavilonů budov a 18.000 m2 v hodnotě desítek milionů Kč za směšných 500.000 Kč. Rada města ve složení Bárta, Dobeš, Lossmann, Týle, Šturm, Šrámek, Jaroň, (všichni ODS), Orel, Mílek (oba SZ) již usnesením ze dne 25.3.2008 uložila majetkoprávnímu odboru městského úřadu připravit smlouvu o smlouvě budoucí kupní na tyto nemovitosti pro obchodní společnost Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum s.r.o. s kupní cenou 500.000 Kč, což však zastupitelstvem nakonec neprošlo. Tato obchodní společnost vznikla dne 4.1.2008 (tedy cca 2 měsíce před rozhodnutím rady města) a sídlí v bytě v Novém Jičíně - Loučka na ulici Na Lani 213, což je byt spolumajitelky této společnosti RNDr. Aleny Olšákové, která je zároveň spolumajitelka i nynějšího nového zájemce - obchodní společnosti EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. Rada dále rozhodla připravit smlouvu, kterou by se město zavázalo dofinancovat rekonstrukci, kterou by nepokryla dotace (až do plánované výše 56.000.000 Kč), přitom kupní cena by po realizaci podle smlouvy o smlouvě budoucí by byla 500.000,-Kč!!!

Prodej prozatím v zastupitelstvu neprošel, ač se starosta tento návrh snažil prosadit jednou dne 17.12.2009 a dne 22.4.2010 dokonce 2x. Mezitím v srpnu 2010 byla Regionální radou Moravskoslezsko schválena obchodní společnosti Educa dotace na rekonstrukci školy ve výši cca 32 mil. Kč, a to přesto, že tato firma není vlastníkem školy. Firma Educa totiž podala žádost o dotaci se souhlasem města i když jí škola prodána nebyla, patrně vedení města vůbec nepočítalo, že by prodej v zastupitelstvu neprošel. Nicméně do zastupitelstva půjdou zřejmě další pokusy o prodej školy Educe. Podle našich posledních informací se ve vedení města zrodil ještě plán B - pronájem uvedených nemovitostí společnosti Educa, kdy o pronájmu nemusí rozhodovat zastupitelstvo, ale pouze rada města, přičemž tato smlouva by měla být pro město značně nevýhodná (prakticky nevypověditelná s přísnými sankcemi pro město). Důsledkem však bude, že pokud EDUCA zhodnotí majetek města za pomoci dotace o 32 milionů Kč, město ji pak bude muset po ukončení nájmu tuto částku uhradit a vyplatit ji!!! Přitom mohlo tuto částku získat samo město!

Pro prodej školy dne 22.4.2010 hlasovalo pro variantu č. 1 (i s pozemky) následujících 12 zastupitelů - Bárta, Dobeš, Lossmann, Týle, Maňásek, Šturm, Šrámek, Kupková, Jaroň, Fiala (všichni ODS), Orel, Mílek (oba SZ), proti byli - Poliak (ČSSD) a Kubis (KSČM).

Zdrželi se - Gelnar, Kelnar, Zubek, Mrštíková (všichni ČSSD), Vávra, Rýpar (oba KSČM), Pavlíček (ODS), Urban (KDU-ČSL), Tupý (SZ), Vaněček (SNK-ED).

Pro variantu č. 2 (budovy bez pozemků) hlasovali všichni stejně, pouze Pavlíček (ODS) nově hlasoval pro a Orel (SZ) a Poliak (ČSSD) se nově zdržel a Zubek (ČSSD), Urban (KDU-ČSL) proti.Úmysl vedení města (městské rady) prodat tyto nemovitosti a dokonce za značně podhodnocenou cenu dokazují následující dokumenty :

Pokračování :

Na 28.jednání zastupitelstva dne 16.9.2010 bylo opozičními zastupiteli (P.Kramoliš. B.Gelnar, M.Urban, J.Kubis) a přítomnými občany kritizováno počínání městské rady a úmysl prodeje ZŠ B.Martinů. Na návrh opozice bylo pak všemi zastupiteli přijato usnesení, které zabránilo nejen prodej nemovitostí za neuvěřitelně podhodnocenou cenu 500 000 Kč včetně pozemků, ale taky zamezeno vyplacení cca 32 mil. Kč obchodní společnosti Educa v případě jejich odstoupení od nájmu nebo zániku společnosti.Vedení města nechalo nyní přes tisk.mluvčího J.Gabzdyla rozeslat všem pracovníkům měst.úřadu obhajobu počínání radnice v této kauze. Samozřejmě, že takováto nebývalá reakce namísto pozitivního dojmu vzbudila naopak velké pochybnosti a zájem. SNK pak reaguje tímto otevřeným dopisem.

(Další podrobnosti této kauzy budou aktualizovány)