MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do určité míry veřejná a musí počítat s určitým zprůhledněním.
Kdo nemá co skrývat, nemá ani co zamlčovat a není mu to tedy proti vůli.

členové rady :

1. Ivan TÝLE

2. Vladimír BÁRTA

3. Miloš LOSMANN

4. Milan ŠTURM

5. Miroslav ŠRÁMEK

6. Petr OREL

7. Libor DOBEŠ

8. Petr JAROŇ

9. Ivo MÍLEK

tajemník úřadu :

Tomáš VINDIŠ

Mgr. Ivan TÝLE - starosta města (ODS)
základní data:
I.Týle

narozen : (48 let)
adresa : Gregorova 46
povolání : učitel

Po zvolení do funkce místostarosty v roce 1998 vstoupil do ODS.

městské zastupitelstvo :
V letech 1998 - 2002 zvolen zástupcem starosty a pověřen řízením městské policie. Rovněž za ODS zvolen do krajského zastupitelstva.
V roce 2002 - 2006 zvolen starostou a členem krajského zastupitelstva.
V roce 2006 - 2010 zvolen starostou

podnikatelská a jiná činnost :
TV Beskyd

kauzy :
Ve volebním období 1998-2002 se svými protichůdnými a nepravdivými vyjádřeními zapsal do povědomí občanů :

"Pro odměňování strážníka městské policie není stanoven žádný limit pokut." Následně po tomto veřejném vyjádření nechal onen popřený limit u městské policie zrušit. (Kamelot, 25.4.00)

Jako člen zastupitelstva pověřen řízením městské policie se vyjádřil, že porušování zákona se městskou policií v případě ul.Novosady dlouhodobě tolerovalo. (K dispozici magn.záznam)

V televizní besedě oznámil přijatá opatření na vyřešení problému parkování vozidel na ulici Novosady. Poté přiznal novináři, že neví jak problém řešit.

Koalici s komunisty, která zajišťovala na radnici podle místostarosty klid na práci si veřejně pochvaloval (týdeník Region), když po volbách do krajských zastupitelstev prohlásil, že výsledek KSČM jej děsí a měl by být určitou výstrahou.

V souvislosti s výběrem lokálního, televizního vysílání : "Podržíme Rýdla, jako jsme to udělali vždycky. Chceme, aby to byla TV Beskyd, kde je město společníkem a Rýdl ředitelem a poněvadž je to zároveň naše firma, tak by nemuselo dojít k výběrovému řízení." Poté se vyjádřil v tisku, že odmítá, že by město chtělo protlačit TV Beskyd. (K dispozici mag.záznam)

"Pult centralizované ochrany je provozován v souladu se zákonem, budou provedeny jen kosmetické úpravy." Poté navrhuje zastupitelstvu, aby provozování pultu bylo dáno do souladu se zákonem a nakonec provoz tohoto zařízení byl na městské policii zrušen pro rozpor s několika zákony.

"Rómové jsou u nás diskriminováni vzhledem ke své neznalosti a neschopnosti domoci se svých práv" (moravskoslezský DENÍK 3.9.2002)

Na ZŠ Komenského byla zjištěna několikamilionová zpronevěra v hospodaření školy. V závěru kontrolní zprávy se píše : „Hlavní příčinu tohoto stavu u organizace lze spatřovat v nedostatečném, téměř žádném kontrolním systému organizace, což vyplynulo z podrobnější analýzy větší části účetních operací….“ Ředitelem této školy byl za předmětné období před odchodem na radnici I.Týle.

Po kauze několikamiliónové zpronevěry na ZŠ Komenského (kde byl I.Týle ředitelem) vyvolal jeho výrok "s poctivostí nejdál dojdeš", pronesený na zahájení školního roku, úsměv některých přítomných studentů.

V období let 2006 - 2010, pod vedením města starostou Týlem se událo ve městě povícero kauz, jako např. "Prodej ZŠ B.Martinů" nebo "Domnělý starosta", nejzávažnější však se stala kauza z podezření ze spáchání tr.činu.


poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606/440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2002