MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do určité míry veřejná a musí počítat s určitým zprůhledněním.
Kdo nemá co skrývat, nemá ani co zamlčovat a není mu to tedy proti vůli.

členové rady :

1. Ivan TÝLE

2. Vladimír BÁRTA

3. Miloš LOSMANN

4. Milan ŠTURM

5. Miroslav ŠRÁMEK

6. Petr OREL

7. Libor DOBEŠ

8. Petr JAROŇ

9. Ivo MÍLEK

tajemník úřadu :

Tomáš VINDIŠ

Mgr. Tomáš VINDIŠ (nez. za ODS) - tajemník
základní data:
T.Vindiš

narozen : (41 let)
adresa :
povolání : před zvolením - ředitelem Domu dětí a mládeže

Není členem žádné polit. strany, kandidoval na kandidátní listině ODS

městské zastupitelstvo :
V roce 2002 - 2006 zvolen místostarostou.
V roce 2005 se stal tajemníkem MěÚ (dosavadní tajemník M.Šrámek odešel do důchodu).

podnikatelská a jiná činnost :


kauzy :
V týdeníku Region (21.6.2003) označil místostarosta T.Vindiš autory tohoto Samizdatu nemocnými lidmi i když jejich stránky nečte, jen o nich slyšel.

Působení svého kolegy I.Týleho ve funkci ředitele školy Komenského obhajoval slovy, že za několikamiliónovou zpronevěru na této škole nemůže management školy, který nezklamal, nezklamali ani nadřízení, kteří měli provádět kontroly, a že se tak stalo díky rafinovanosti hospodářky. Kontrola však prokázala pravý opak a závěr zní : „Hlavní příčinu tohoto stavu u organizace lze spatřovat v nedostatečném, téměř žádném kontrolním systému organizace, což vyplynulo z podrobnější analýzy větší části účetních operací…."


poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606/440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2002